Firma

PHUP Poldrób sp. z o.o.
ul. Żnińska 2
62-200 Gniezno
tel. 061 428 62 02
fax. 061 428 64 52
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wyróżnienia

 

 

Image
 

Aktualna promocja

Gazetka - listopad 2011Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą promocyjną
Pełne wydanie gazetki dostępne w siedzibie naszej firmy oraz u przedstawicieli handlowych!

Oferta kateringowa


Pobierz katalog kateringowy! Zapoznaj się z ofertą wędlin oraz mrożonek i ryb!
Osoby chętne do złożenia zamówienia zapraszamy do Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

NewsletterWiadomość HTML?

KONKURS Premia Pass 2012
01.09.2012.

Zapraszamy do udziału w konkurskie odbiorców detalicznych. Szczegółowy regulamin konkursku.


 REGULAMIN KONKURSU

„Premia Pass 2012”

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem konkursu „Premia Pass 2012”

 zwanego dalej „Konkursem”, jest PHUP Poldrób Sp. z o.o., przy ul. Żnińskiej 2, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226849 o kapitale zakładowym 450 000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 784-22-87-247 posiadająca numer REGON 634639636, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.1.        Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.

 

1.2.        Konkurs jest organizowany w okresie I tura od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.05.2013 r. II tura od dnia 01.06.2013 do 31.03.2014 albo do dnia wyczerpania puli nagród.

 

1.3.        Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.4.        Celem Konkursu jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Organizatora.

 

1.5.        Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom dystrybuowanym przez Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub zakupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.

 

II.            WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1.  Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, odbiorców detalicznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.2.        Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich najbardziej przyczyni się do wzrostu procentowego wartości obrotu sprzedaży  Organizatora, co weryfikowane będzie na podstawie przedstawionych paragonów sprzedaży oraz dokumentacji handlowej Organizatora.

2.3.        Każdy uczestnik konkursu, po spełnieniu warunku z pt 2.2 otrzymuje od organizatora Kupon premiowy Pass, który będzie uwarunkowany wartością zakupionych towarów a)  min 100,00 zł. brutto

b) wartość nagrody nie może przekroczyć dla jednego uczestnika 750,00

c)    Wartość nagrody wynosić będzie 30 % wartości obrotu brutto. 

2.4.        Nagrodami w Konkursie są:

a)    306 nagród I stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska, każdy o wartości 100 (słownie: sto zł, )

b)    290 nagród II stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska, każdy o wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt zł, )

c)    395 nagród III stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska, każdy o wartości 20 (słownie: dwadzieścia zł, )

d)       368 każdy o wartości 10 (słownie: dziesięć zł, ) 368 nagród IV stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska,

2.5.Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do nagrody na podstawie dokumentacji handlowej, jeżeli weryfikacja wykaże, że w chwili zgłoszenia nie został osiągnięty wymagany poziom sprzedaży wówczas Uczestnik, który dokonał zgłoszenia zostaje wykluczony z Konkursu.

2.6.         Nagrody będą przekazane Zwycięzcom nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

2.7.        Zwycięzca potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. W przypadku odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

2.8.        Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

2.9.        Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

 

III.           POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.        Reklamacje z dopiskiem „Premia Pass 2012”- reklamacja”, należy składać nie później niż w terminie 20 dni od dnia zakończenia Konkursu.. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.

 

3.2.        Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

3.3.        Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, ewentualnie adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu kontaktowego.

3.4.        Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

3.5.        W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 

IV.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1.      Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

4.2.        Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

4.3.        Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest PHUP Poldrób Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żnińskiej 2, 62-200 Gniezno. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 
Hala cash & carry
01.09.2009.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych klientów zapraszamy do zakupów w nowo uruchomionej samoobsługowej hali cash & carry. Przestronne wnętrza umożliwiają wygodne zakupy produktów spośród całego asortymentu oferowanego przez PHUP Poldrob: art. spożywcze, drób, nabiał, wędliny, ryby oraz mrożonki i lody. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Sprzedaż cash & carry prowadzimy od poniedziałku do piątku do godziny 22, a także w soboty - do godziny 12. Serdecznie zapraszamy na ul. Żnińską 2!
Czytaj
 
Piknik piłkarski w Żydowie
14.07.2009.
 12 lipca odbył się w Żydowie coroczny turniej piłkarski, w którym udział wzięła drużyna POLDROBU. Do ostatniej minuty ważyły się losy awansu naszej ekipy do ćwierćfinałów. Niestety, błąd popełniony w ostanich sekundach decydującego spotkania spowodował utratę bramki i odpadnięcie z dalszej rywalizacji w turnieju. Celem niedzielnego pikniku oprócz zmagań sportowych był także wypoczynek na świezym powietrzu oraz dobra zabawa, którą przez cały dzień zapewniali organizatorzy.

W tunieju udział wzięli: Zbyszek Nowak (kapitan), Sławomir Sawko, Jakub Grubiński, Robert Łubiński, Sławomir Ogrodny i Błażej Robakowski. Galeria z pikniku na stadionie w Żydowie.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 13